Reklam ve Etkileri

admin     02-08-16     Genel     , , , , ,      569 Defa Okundu

  Reklam çok geniş kitlelere rahat ulaşabildiği biçin reklamın toplum üzerine bilgilendirici ve eğitici etkileri yadırganamaz. Reklamlar kişileri ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirir ve o ürünleri nasıl kullanacakları hakkında bilgiler verir. Aynı zamanda insanların beğenileri üzerinde de etkileri vardır. Kişilerin beğenilerini, tercihlerini, hayat tarzlarını geliştirmelerini veya değiştirmelerini etkiler. Psikolojik oyunlar kullanarak kişiler üzerinde etki eden reklamlar kişilerin hızlı gelişimi takip etmelerini kolaylaştırır.

Reklamların toplumdan topluma etkileri farklılık gösterir. Reklamlar toplumu etkilediği gibi toplumun özellikleri de reklamların yapısını etkilemektedir. Her toplumun özelliklerine göre farklı yapılan reklamlar yerel, kültürel ve dini normlara da uygun olmak zorundadır. Reklam gelişmiş ülkelerde toplumsal yapıyı net olarak yansıtır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde durum farklıdır. Reklamlar modernliği ve bilgiyi taşıdığından toplumsal değişim sürecini etkileyen bir araçtır. Bu ülkelerde reklamlar yaşam standardını yükseltmekte ve gelişime destek vermektedir.

Reklamlarda kadının rolü tartışmaya açık bir konudur. Yıllardır reklamcılar kadını ev işlerini yapan, çocuklara bakan veya cinsellikle öne çıkan rollerde kullanmışlardır. Erkekler ise güçlü, çalışan, başarılı rollerdedir. Reklamlarda cinsellik öne çıkmaya devam ettikçe kadın figürü de bu yönde kullanılmaya devam etmektedir. Dikkat çekmek için kadın vücudu sıklıkla reklamlarda kullanılmaktadır. Kadını reklamlarda bu kalıplardan çıkararak günlük hayattaki gibi sorumlulukları olan, çalışan kadını göstermek kadın imajını doğrulayacaktır. Toplumdan topluma reklamlarda kullanılan kadın figürü değişiklik gösterse de genellikle benzerdir. Reklamlarda kullanılan kadın figürünün hedef kitleye benzerliği reklamın verimliliği açısından önemlidir. Ya da kadınların benzemek istedikleri kadınlar kullanılarak ürünlerin özendiriciliği arttırılır.  Erkeklere yönelik reklamlar ise daha çok gücü ve başarıyı gösteren ve vaad eden unsurlar içerir. Erkekler reklamlarda güçlü, yakışıklı, başarılı verilir.

Çocuklar reklamlardan en hızlı etkilenen kesimdir. Çocuklar reklamların ilettiğini aynen kapar ve doğruluğunu tartışmadan kabullenir. Reklamların en kolay etkilediği kesimdir. Çocuklara yönelik reklamlar daha renkli, neşeli, hareketlidir. Onların ilgisini çeken unsurlar ve müzik kullanılır. Reklamlardan etkilenen çocuklar ailelerini bu yöne çekerek reklamları hoşlarına giden bir ürünü satın aldırabilirler.

Reklamları seyreden kişiler hayatlarında olmayan şeyleri, olmasını istediklerini bulurlar. Yalnızlık ve toplumdan dışlanma korkusu taşıyan kişiler bu duygulardan arınmak için reklamı yapılan ürün veya hizmetleri almaya yönelirler. Reklamın toplum üzerinde yaratacağı ekonomik etki dolaylıdır ancak sosyal etki direkttir.


Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?